Da bi se komponente u računalu hladile, potrebno je osigurati dobar protok zraka, koji iz prostorije ulazi u kućište računala, preuzima na sebe toplinu koju oslobađaju komponente, te je odvodi izvan kućišta. Ovaj forsirani protok zraka povlači i prašinu iz prostorije, koja se potom taloži na lopaticama ventilatora i uskim prorezima za cirkulaciju zraka na hladnjacima i kućištu napajanja. Time se vremenom stvaraju prepreke protoku zraka, a time i sprječava efikasno odvođenje topline, pa se komponente pregrijavaju. Sami možete puno pomoći svom kompjuteru tako što ćete povremeno skinuti poklopac kućišta i pažljivo odstraniti nakupljenu prašinu. Najopasnija su  skupljanja prašine na prorezima kućišta napajanja i na ventilatorima i hladnjacima procesora i grafičke kartice.

Napajanje

Napajanje je jedan od najvećih proizvođača topline u računalu. Da bi se rashladilo, veliki ventilator povlači zrak iz kućišta (time potpomažući i hlađenje ostalih komponenti u kućištu, i preusmijerava ga u okolni prostor. Prašina koja se skuplja na otvorima kućišta kroz koje se uvlači zrak, ali i na onima sa vanjske strane – kroz koji se izbacuje zrak, ograničava protok zraka, često stvarajući svojevrsni plašt koje prekrije cjelokupnu površinu otvora za cirkulaciju zraka.

Procesor

Ovo je svakako najtopliji dio računala, a često i najskuplji. Pri svom radu oslobađa ogromnu količinu topline, pa mu je potreban jači rashladni sistem koji se sastoji od hladnjaka i ventilatora. Kada ne bi postojali hladnjak i ventilator na procesoru, isti bi se u toku jako kratkog vremena spržio.  Na sreću, postoje određene zaštite koje u slučaju povećanog zagrijavanja isključuju računalo. Procesor se ne čisti, ali je na vama da omogućite odvođenje topline sa procesora tako što ćete ventilator i hladnjak procesora održavati čistim. Pojedine matične ploče računala imaju mogućnost automatskog podešavanja brzine ventilatora procesora u zavisnosti od temperature koju oslobađa procesor. Ako primijetite da se takav ventilator stalno okreće na najvećoj brzini,  onda postoji mogućnost da su hladnjak i ventilator zagušeni  prašinom.

Hladnjak procesora

To je veliki komad metala, koji preko specijalne  termalne paste, leži direktno na procesor i tako preuzima na sebe toplinu koju oslobađa procesor.  Hladnjak  obično na sebi sadrži  puno tankih rebarca koji svojom velikom površinom pomažu prenošenju topline vani. Na vrhu hladnjaka je montiran ventilator koji prisilno gura zrak kroz rebarca hladnjaka da bi se tako brže sa njih prenijela toplina koja odlazi iz kućišta računala. Tijekom vremena, gornji dio rebarca hladnjaka se potpuno prekrije prašinom, pa se stvara svojevrsni plašt od prašine koji zatvara protok zraka.  Ukoliko je vrh rebarca prekriven tim plaštom prašine, hlađenje postaje manje ili potpuno ne efikasno, i često dolazi do pada sustava, točnije računalo se iznenadno gasi a dolazi i do trajnog otkazivanja procesora. Da biste došli do prašine nataložene na hladnjaku, morate skinuti ventilator. To je naizgled lak posao jer se obično sastoji od odvrtanja četiri vide ili otpuštanja plastičnih osigurača, ali pri tome morate biti izuzetno pažljivi jer lako može doći do mehaničkih oštećenja osjetljivog procesora. U dosta slučajeva se dešava da se procesor uz pomoć paste zalijepi za hladnjak pa je onda potrebno prije čišćenja i ponovnog sklapanja na ploču odvojiti procesor od hladnjaka.

Grafička kartica

Sve što je rečeno za procesor i njegov rashladni sustav, važi i za čišćenje prašine sa rashladnog sustava grafičke kartice, pogotovo ako je ona snažnija pa time ima i  jače hlađenje.

Napomena:
Nikada nemojte običnom četkicom i usisivačem ulaziti u unutrašnjost računala. Obična četkica proizvodi statički elektricitet koji može oštetiti elektro osjetljive komponente (memoriju, procesor, matičnu ploču, grafički čip), a usisivač može prouzrokovati fizička oštećenja. Prašina se uvijek odstranjuje komprimiranim zrakom. Za ovu potrebu možete koristiti posebni namjenski sprej sa zrakom pod pritiskom ili mali kompresor.