Napajanje je ne samo jedan od najvažnijih dijelova računala već je, nažalost, i jedan od najvažnijih i najzapostavljenijih. Da se poslužimo riječima, napajanje nitko ne poštuje!

Ljudi satima raspravljaju o brzinama svojih procesora, veličini memorije, veličinama i brzinama diskova, performansama grafičkih kartica, veličinama monitora, itd., a da rijetko tko razmotri ili spomene napajanje. Kada serviser sastavlja računalo tako da ima što je moguće nižu cijenu, što mislite na kojem će dijelu najviše uštedjeti? Naravno, na napajanju.

Za većinu ljudi napajanje predstavlja uglavnom metalnu kutiju koja zauzima mjesto u njihovom računalu i na koju uopće ne obraćaju pažnju. Oni malobrojni koji se sijete napajanja izgleda da gledaju samo o broju vati izlazne snage (čak i ako ne postoji praktičan način da se provjeri ta vrijednost), ne oslanjajući se pri tom da li napajanje isporučuje stabilnu jednosmjernu struju ili vrlo promjenljiv signal pun šuma, prekida, pikova i udarnih napona.

Nasuprot tome, mi smo oduvijek stavljali poseban naglasak na izbor napajanja za svoja računala. Smatramo da napajanje predstavlja ključni dio sustava i spremni smo da izdvojimo više novca za bolju komponentu. Napajanje je ključni dio računala, jer snabdijeva strujom sve dijelove sustava koji to zahtijevaju. Po našem iskustvu, napajanje je također i jedan od dijelova najsklonijih kvarovima u svakom računalu ali isto tako i zaštita od strujnog udara koja štiti druge komponente računala od većih kvarova jer služi i kao filter.

Neispravno napajanje može ošteti i ostale dijelove kompjutera tako što im isporučuje neodgovarajući ili nestabilan napon. Zbog značaja napajanja za ispravan i pouzdan rad računala, trebali bi razumjeti ulogu i ograničenja napajanja, koje probleme može da prouzrokuje i kako da se oni otklone.