U servis smo dobili desktop računalo marke Dell koji se neželi više upaliti a stranci je jako bitan jer služi kao fiskalna blagajna.

Detaljnom dijagnostikom je utvrđeno da je kvar na matičnoj ploči a isti se desio uslijed strujnog preko LAN porta.

Matična ploča je popravljena te je problem uspješno riješen. Računalo radi kao prije a stranka opet može nesmetano izdavati i fiskalizirati račune.